Cây ba đậu

Chế biến các vị thuốc cổ truyền từ ba đậu và ba kích

Ba đậu Là hạt quả cây ba đậu Croton tiglium họ thầu dầu Euphor- biaceae Nhân ba đậu. Đập bỏ vỏ cứng bên ngoài. Sàng lấy nhân. Phơi sấy khô. Xát bỏ vỏ... Read more »