Thơ tháng 10

Thơ tháng mười

Gạo giã đầy nong Rượu tăm đầy hũ Lòng gì vui hơn Ước gì Có thằng cu ti Sớm cháu, nội bồng Đông không lạnh gì Tháng mười Hòn đất chông chênh... Read more »

Tình yêu nâng con người lên thoát khỏi sự tầm thường

Tình yêu là gì? Biết bao nhà triết học, tư tưởng học, các nhà nghệ thuật, văn hoá, văn học, sinh học…đã đưa ra định nghĩa về tình yêu, muôn sắc, muôn... Read more »