Thơ tháng 10

Tình yêu muôn thủa

Thủa hồng hoang trong vũ trụ bao la Chỉ có Trời một mình xa tít tắp Nơi trần gian chỉ có mình nàng Đất Sống cô đơn tuyết trắng phủ bao mùa... Read more »