Thơ tháng 10

Thơ tháng mười

Gạo giã đầy nong Rượu tăm đầy hũ Lòng gì vui hơn Ước gì Có thằng cu ti Sớm cháu, nội bồng Đông không lạnh gì Tháng mười Hòn đất chông chênh... Read more »
Thơ tháng 10

Tình yêu muôn thủa

Thủa hồng hoang trong vũ trụ bao la Chỉ có Trời một mình xa tít tắp Nơi trần gian chỉ có mình nàng Đất Sống cô đơn tuyết trắng phủ bao mùa... Read more »