Bệnh khô mắt do thiếu vitamin A

BỆNH NGUYÊN Caroten có nguồn gốc thực vật được tích lũy trong gan và chuyển hóa thành Vitạmin A để cung cấp cho cơ thể. Ở trẻ sơ sinh, gan có hàm... Read more »