Các ông già nên chú ý đến việc ăn uống

Sau khi bước vào tuổi già, các chức năng của cơ thể đều giảm sút rõ rệt, ngoài chức năng tình dục ra, chức năng tiêu hóa giảm sút cũng là một... Read more »