Thơ tháng mười

Thơ tháng 10
Thơ tháng 10

Gạo giã đầy nong
Rượu tăm đầy hũ
Lòng gì vui hơn
Ước gì
Có thằng cu ti
Sớm cháu, nội bồng
Đông không lạnh gì
Tháng mười
Hòn đất chông chênh
Ruộng khô đất nghỉ
Mênh mang gió luồn
Tháng mười
Đông lạnh đến buồn
Thênh thang lạnh cuốn
Sắp hồn chông chênh
Hay rằng
Hai đứa chúng mềnh
Chung chăn, gối đắp
Bồng bềnh giấc đông
Tháng mười
Vườn cải đơm bông
Má hồng khúc khích
Hỏi lòng ước chi..?!

Recommended For You

About the Author: Admin